Paalala sa Publiko

Reference Number: 

2018-347

Release Date: 

Thursday, December 13, 2018

 

Ang Philippine Statistics Authority (PSA), bilang pangunahing Ahensya na magpapatupad ng mga probisyon ng Republic Act No. 11055 o Philippine Identification System Act (PhilSys Act), ay hindi pa nagsisimula ng pagrehistro ng mga aplikante para sa PhilID.

Nakasaad sa Section 7 (c) (3) ng Batas na ang paunang aplikasyon at pag isyu ng PhilID sa mga Pilipino ay walang bayad o libre.

Dahil dito, ang mga grupo o tao na nangongolekta ng bayad at nagpapakilalang awtorisadong magrehistro ay hindi taga-PSA o hindi konektado sa PSA.

Magpapalabas ng mahalagang anunsyo ang PSA tungkol dito.

Para sa karagdagang kaalaman, maaaring tumawag sa 09173128368 o mag email sa philsys-pmo@psa.gov.ph.

 

 

LISA GRACE S. BERSALES, Ph.D.
Undersecretary
National Statistician and Civil Registrar General

Attachment: 

Tags: